Digit膩l膩 a模ent奴ra CreateIT

M膿s esam rado拧a digit膩l膩 m膩rketinga un satura a模ent奴ra. Izstr膩d膩jam j膿gpilnus, interakt墨vus un klientu piesaisto拧us digit膩los risin膩jumus. P膩rzin膩m biznesa m膿r姆us un m膩kam komunic膿t ar z墨molu piel奴dz膿jiem 鈥 Tava biznesa klientiem. Klientu piesaist膿, m膿s esam k膩 tilts starp z墨molu un t膩 m膿r姆auditoriju.

K膩p膿c j膩izv膿las m奴s?

CreateIT ir rado拧a digit膩l膩 a模ent奴ra. M膿s pied膩v膩jam m奴sdien墨gus digit膩l膩 m膩rketinga un web izstr膩des risin膩jumus, sekm膿jot Tava z墨mola att墨st墨bu un rekl膩mu internet膩.

Paman膩mi

M奴su digit膩l膩 a模ent奴ra piesaist墨s klientus Tavam biznesam.

Efekt墨vi

Izm膿r膩mi web un digit膩lie rekl膩mas risin膩jumi ar pozit墨vu ieguld墨jumu atdevi.

Saprotami

Lietot膩jam saprotami, 膿rti un p膩rdom膩ti risin膩jumi, kas sekm膿s p膩rdo拧anu.

膧tri

Operat墨va un profesion膩la klientu projektu realiz膩cija 墨s膩 laika posm膩.

Mums nav robe啪u

M奴sdienu tehnolo模ijas sniedz iesp膿ju m奴su a模ent奴rai str膩d膩t ar klientu digit膩lajiem projektiem no visas pasaules.

Digit膩l膩 a模ent奴ra CreateIT
Kvalit膩tes garantija

Nodro拧in膩m m奴su a模ent奴ras izstr膩d膩to risin膩jumu garantiju un klientu servisu. Sniedzam pilna servisa uztur膿拧anas pakalpojumus un 膩tru tehnisko atbalstu.

A模ent奴ras darbi

莫ss ieskats m奴su paveiktajos projektos

Klientu atsauksmes

M奴su klientu atsauksmes iedvesmo m奴s uz t膩l膩ku att墨st墨bu un izaugsmi

Esam piln墨b膩 apmierin膩ti ar sadarb墨bu. Visi darbi vienm膿r ir izpild墨ti prec墨zi, iev膿rojot termi艈us un iedzi募inoties m奴su uz艈膿muma v膿lm膿s un vajadz墨b膩s. 莫pa拧i priec膿 cilv膿c墨g膩 un laipn膩 komunik膩cija, jo vienm膿r ir p膩rliec墨ba, ka sarun膩jamies vien膩 valod膩, kas IT nozar膿 bie啪i vien ir liels retums. Esam dro拧i, ka uztic膿tie darbi tiks paveikti p膩rdom膩ti un profesion膩li un to izpild墨t膩js par奴p膿sies, lai nekad nerastos situ膩cija, ka 鈥渒aut kas nestr膩d膩, jo klients jau to neteica!鈥.

Laima Kubli艈aSIA "Za募膩 josta" m膩rketinga vad墨t膩ja

Sadarb墨bas pl膩ns ir veiksm墨gi realiz膿ts. Nos奴tot projekta ideju un l奴gumu pal墨dz膿t, jau no pirm膩s dienas m奴su komunik膩cija izveidoj膩s efekt墨va jeb abpus膿ji saprotama. Prec墨zi tika izprasta klienta v墨zija par darba galam膿r姆i. Darba uzdevumi tika izpild墨ti prec墨zi, inform膿jot m奴s par katru darba procesa gaitu. Iesaku, jo komand膩 str膩d膩 talant墨gi cilv膿ki, kuri orient膿jas IT inov膩cij膩s, iesakot klientiem to lab膩ko.

Meldra Mala拧evskaPort膩la perc5.lv vad墨t膩ja
M奴su klienti

Da啪i no m奴su a模ent奴ras klientiem

Uzs膩c sadarb墨bu jau tagad!

Pievienojies m奴su apmierin膩to klientu lokam!