Uzņēmuma korporatīvā identitāte

Korporatīvā identitāte uzņēmuma publiskās atpazīstamības veicināšanai. Padarīsim uzņēmumu spilgtu un atšķirīgu konkurentu vidē.