Reklāma Twitter

Twitter reklāma sniedz iespēju nokļūt starp populārākajiem tvītiem noteiktas mērķauditorijas un aktuālo notikumu vidē.